TRISTAR 50 SG (tribenuron-methyl)

TRISTAR 50 SG je herbicidní přípravek určený k hubení dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém tritikale a jarním ječmeni. Jedná se o nejnovější provedení známé a osvědčené účinné látky tribenuron-methyl, který má výbornou selektivitu v jarním ječmeni. Moderní forma SG zajišťuje okamžité rozpuštění látky v postřikovači a díky tomu je hubení plevelů ještě efektivnější při použití stejné dávky účinné látky. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Naše doporučení pro ochranu pšenice ozimé proti dvouděložným plevelům:

 

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list TRISTAR 50 SG        Etiketa TRISTAR 50 SG

Leták TRISTAR 50 SG + Herbistar 200 EC