Barbarian Super 360 (glyfosát)

Barbarian Super 360 je systémový herbicid určený k hubení většiny druhů širokolistých plevelů a plevelných trav v následujících plodinách:

bob, cibule a pór, cukrovka, hořčice, hrách, chřest, ječmen, len, louky a pastviny, nezemědělská půda, orná půda, strniště, oves, pšenice, půda dočasně neobdělávaná, půda sousedící s vodními plochami, řepka olejka, různé plodiny – zrušení porostu, tuřín, vodnice

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Barbarian Super 360           Etiketa Barbarian Super 360