Cevino 500 SC (flufenacet)

Herbicid určený k hubení chundelky metlice, psárky, jílku vytrvalého a sveřepu, výdrolu řepky a dalších dvouděložných plevelů v pšenici ozimé. Cevino 500 SC lze použít preemergentně i postemergentně.

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele

Bezpečnostní list Cevino 500 SC                Etiketa Cevino 500 SC