Dafne 250 EC (difenokonazol)

Dafne 250 EC je fungicidní přípravek určený k preventivní a kurativní aplikaci při ochraně řepky, cukrové řepy, pšenice ozimé, žita ozimého a tritikale ozimého proti houbovým chorobám.

Plodina Škodlivý organismus
Cukrovka cerkosporióza řepy
Řepka olejka čerň řepková, fomová hniloba
Pšenice ozimá padlí travní, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, rez pšeničná
Žito ozimé padlí travní, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, rez pšeničná
Tritikale ozimé padlí travní, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, rez pšeničná

SB_Vyšehořovice_2

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Dafne 250 EC             Etiketa Dafne 250 EC

1 comment on “Dafne 250 EC (difenokonazol)Add yours →

Comments are closed. You can not add new comments.