Delmetros 100 SC (deltamethrin)

DELMETROS 100 SC je insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ošetření proti škůdcům řepky olejky ozimé, obilnin a brambor.

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list DELMETROS 100 SC          Etiketa DELMETROS 100 SC

DELMETROS 100 SC – katalog