Efektivní a cílená ochrana a řešení v eliminaci významných škůdců v řepce

Stav porostů řepky ozimé je po loňském suchém podzimu, napadení dřepčíkem a následně mšicí v mírně zhoršeném stavu.  V některých oblastech republiky došlo i k zaorání porostů (odhadem do 5% ploch v ČR). Porosty řepek ozimých se budou dále vyvíjet a může dojít (v závislosti na průběhu počasí) ke zlepšení porostů. Koncem měsíce února a počátkem března došlo také k prvnímu přihnojení dusíkem, zejména ledkem, dusičnanem či močovinou.

Efektivní a cílená ochrana a řešení v eliminaci významných škůdců v porostech řepky olejky se významně podílí na zdravé ekonomice zemědělských podniků. Přípravky INSODEX 480 EC (ú.l. chlorpyrifos) a DELCAPS 050 CS (ú.l.deltamethrin) jsou zaregistrovány v ČR na ÚKZÚZ pro cílenou ochranu proti blýskáčku řepkovému a krytonoscům.

V dávce 0,6 l/ha INSODEX 480 EC + 0,1 l/ha DELCAPS 050 CS představují z pohledu ceny absolutně nejefektivnějsí řešení  na trhu!

Leták INSODEX 480 EC & DELCAPS 050 CS

Insodex_DelCaps_ad