FruitSmart do Vašich skladů

FruitSmart je originální produkt na bázi 1-MCP (1-methylcyklopropen). Jeho aplikace je jednoduchá a možná ve skladovacích prostorách každého typu bez zprostředkování servisní společnosti. Je dodáván v podobě prášku obsaženého ve vodou rozpustných sáčcích, který po smíchání s vodou způsobí uvolnění těkavé aktivní látky, jež následně proniká do dužiny jablka. Účinná látka 1-MCP blokuje ethylenové receptory a to zpomaluje dozrávání během skladování. Dávka přípravku FruitSmart se volí vždy podle velikosti komory bez ohledu na množství skladovaných plodů.

pokusů VŠÚO Holovousy, které byly s přípravkem FruitSmart provedeny ve skladovacím období 2016 – 2017, vyplývá, že 1-MCP významně prodlužuje skladovatelnost plodů. Všechny ošetřené varianty měly pevnější dužninu plodů a celkově lepší kvalitu oproti kontrolním variantám. Z celkového hodnocení vyplývá, že ekonomická efektivnost této aplikace je velmi vysoká a pro spotřebitele nepřináší žádná rizika.

FriutSmart Leaflet_cover