HENIK EXTRA 040 OD (nikosulfuron)

HENIK EXTRA 040 OD je herbicid ve formě olejové suspenze určený k postemergentnímu ošetření kukuřice.

Přípravek účinkuje nejefektivněji na mladé, intenzivně rostoucí plevele ve fázi 2 – 4 listů (dvouděložné plevele) nebo od fáze 3 listů do konce odnožování (jednoděložné plevele).

Citlivé plevele: ptačinec prostřední, kokoška pastuší tobolka
Méně citlivé plevele: ježatka kuří noha, heřmánkovec nevonný, svízel přítula

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list HENIK EXTRA 040 OD          Etiketa HENIK EXTRA 040 OD