Henik 50 SG (nikosulfuron)

Henik 50 SG je herbicid určený k postemergentnímu ošetření kukuřice proti jednoděložným plevelům a některým dvouděložným plevelům. Má systemický účinek. Je přijímán listy a kořeny, rychle se v rostlině přemísťuje a brzdí její růst a vývoj. Růst plevelů je zbrzděn krátce po aplikaci přípravku, načež dochází k postupnému odbarvování mladých listů plevelů, které se šíří po celé rostlině, což vede k úhynu.

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Henik 50 SG              Etiketa Henik 50 SG

Henik_CLP