Herbistar 200 EC (fluroxypyr)

Herbistar 200 EC je postřikový herbicidní přípravek k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé, tritikale ozimém a žitě ozimém. Obsahuje známý a na milionech hektarů prověřený fluroxypyr – nejúčinněji hubí mladé, intenzivně rostoucí plevele ve fázi 2 – 6 listů.  Herbicidní komplet TRISTAR 50 SG + Herbistar 200 EC je mimořádně efektivní řešení pro hubení svízele přítuly prakticky v jakékoliv fázi jeho vývoje.

Naše doporučení pro ochranu pšenice ozimé proti dvouděložným plevelům:

 

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bepečnostní list Herbistar 200 EC           Etiketa Herbistar 200 EC

Leták TRISTAR 50 SG + Herbistar 200 EC