Koron 100 SC (deltamethrin)

Insekticid Koron 100 SC je přípravek určený k ochraně řepky olejky, obilnin a brambor.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Řepka olejka: krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový, krytonosec zelný, krytonosec šešulový, dřepčík olejkový, květilka zelná, pilatka řepková
Obilniny: kohoutek černý, kohoutek modrý, mšice, křísek polní
Brambor: mandelinka bramborová

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Koron 100 SC          Etiketa Koron 100 SC