Makler 250 SE (azoxystrobin)

Makler 250 SE je postřikový systémový fungicidní přípravek k ochraně pšenice, ječmene a řepky olejné proti houbovým chorobám.

Přípravek Makler 250 SE obsahuje účinnou látku azoxystrobin z chemické skupiny βmethoxyakrylátů (strobilurinů), která má systémový a translaminační účinek. Účinná látka zastavuje transport elektronů při dýchání mitochondrií, působí především protektivně, proto by měla být použita ještě před vznikem infekce nebo na jejím počátku. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3-8 týdnů, ošetřené porosty zůstávají delší dobu zelené (tzv. green effect).

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Makler 250 SE          Etiketa Makler 250 SE