METAX 500 SC NEW (metazachlor)

METAX 500 SC NEW je herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky ozimé. Účinná látka metazachlor je přijímána především kořenovým systémem při vzcházení a po vzejití plevelů je částečně přijímána i listy. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je herbicid přijímán klíčícími plevely a způsobuje jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé.

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list METAX 500 SC NEW            Etiketa METAX 500 SC NEW