Metax 500 SC (metazachlor)

Metax 500 SC je herbicidní přípravek obsahující účinnou látku metazachlor určený k likvidaci jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů v řepce olejce ozimé.

Přípravek je přijímán kořeny klíčících plevelů a likviduje je před vyklíčením. Je účinný také na plevele po vyklíčení do fáze čtvrtého páru listů.

Plevele citlivé – chundelka metlice, kakost maličký, ptačinec prostřední, merlík bílý, rozrazil perský, heřmánek pravý, laskavec ohnutý

Plevele méně citlivé – svízel přítula, kokoška pastuší tobolka

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Metax 500 SC               Etiketa Metax 500 SC

Leták Metax 500 SC + Efector 360 CS

Metax_CLP