Monogra 700 SC (metamitron)

Přípravek Monogra 700 SC je selektivní herbicid se systemickým účinkem proti jednoletým dvouděložným plevelům v cukrové řepě. Aplikuje se přímo na listy v době:

  1. aplikace BBCH 10-14
  2. aplikace BBCH 10-18
  3. aplikace BBCH 10-18
Plevele citlivé: ptačinec prostřední, violka rolní, penízek rolní
Plevele méně citlivé: merlík bílý, rdesno červivec, rmen rolní, řepka olejka-výdrol, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Monogra 700 SC        Etiketa Monogra 700 SC