NAVU FORTE

NAVU FORTE je vícesložkové hnojivo na listy obsahující živiny ve formě nanočástic přírodního původu. Přípravek je určen k přihnojování všech polních plodin, polní a kryté zeleniny, ovocných stromů a keřů i ozdobných rostlin.Navu Forte_picture

NAVU FORTE se vyrábí s použitím nanotechnologií, tedy získávání tzv. nanočástic cestou vysokého rozdrobení struktur s nanometrickými rozměry. Díky tomuto rozdrobení takto zformované výživové složky účinně a rychle proniknou skrze voskovou vrstvu na povrchu listů a cesta jejich průniku do rostliny se zkrátí. Ve výsledku je efektivita hnojení na listy vyšší oproti tradičně formulovaným hnojivům na listy (včetně chelatizovaných mikroprvků).

Bezpečnostní list NAVU FORTE               Etiketa NAVU FORTE

Leták NAVU FORTE

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Nebezpečí

NAVU FORTE_CLP