Nový glyfosát v naší nabídce

Chtěli bychom Vás upozornit na novinku herbicid BARBARIAN SUPER 360 obsahující ú.l. glyfosát (360 g/l) k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů v zemědělství, zahradnictví a na nezemědělské půdě. Výrobcem je renomovaná anglická firma BARCLAY Chemical a registrace přípravku je platná až do 31.12.2018.
Je určen pro předsklizňové aplikace v polních plodinách, ošetření strnišť po všech plodinách či půdy před výsevem nebo výsadbou plodin, pro použití po zasetí před vzejitím plodiny k hubení výdrolu a jednoletých plevelů, pro sady, okrasnou vegetaci, rostlinný pokryv na půdě dočasně ležící ladem a další.

Barbarian_balení