Podzimní hubení dvouděložných plevelů

SAPER 500 SC (ú.l. diflufenikan 500 g/l) je herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k podzimnímu hubení dvouděložných plevelů a vzcházející chundelky metlice v pšenici ozimé a tritikale ozimém po vzejití obilniny.

Nejlepší účinnosti se dosahuje na plevele do fáze max. 4 – 6ti pravých listů.

Účinnost na svízel přítulu do max. 6ti přeslenů.

Využijte speciální prodejní akce “10 + 1” !

Saper ad