Rassel 100 SC (florasulam)

Přípravek Rassel 100 SC je určený k postemergentní ochraně proti jednoletým dvouděložným plevelům (svízel přítula, heřmánkovité a brukvovité plevele) v pšenici a tritikale ozimém. Největší předností tohoto herbicidu je jeho účinek při nízkých teplotách.

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Rassel 100 SC             Etiketa Rassel 100 SC