ROSATE 36 SL (gylfosát)

Herbicid ROSATE 36 SL obsahuje glyfosát (360 g/l) a hubí jednoleté a vytrvalé plevele v zemědělství, zahradnictví, lesnictví a na nezemědělské půdě. Je určen pro předsklizňové aplikace v polních plodinách, ošetření strniště po všech plodinách či půdy před výsevem nebo výsadbou plodin, pro použití po zasetí před vzejitím plodiny k hubení výdrolu a jednoletých plevelů, pro sady, lesnictví a lesní školky, okrasnou vegetaci, rostlinný pokryv na půdě dočasně ležící ladem a další.

Bezpečnostní list ROSATE 36 SL          Etiketa ROSATE 36 SL