Saper 500 SC (diflufenikan)

Saper 500 SC je herbicid ve formě suspenzního koncentrátu určený k hubení dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a tritikale ozimém v podzimním období.

Obsahuje účinnou látku diflufenican, která je přijímána především listy a částečně kořeny plevelů. Účinek přípravku podporuje optimální vlhkost půdy.

Největšího herbicidního efektu je dosaženo při použití přípravku v rané vývojové fázi plevelů, tedy v době klíčení nebo krátce po jejich vzklíčení, ve fázi semenáčků.

Citlivé plevele: violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavka objímavá, pomněnka rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, vikev ptačí.

Středně citlivé plevele: heřmánek nevonný, chundelka metlice, svízel přítula.

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Saper 500 SC              Etiketa Saper 500 SC

Saper ad