Solider (triflusulfuron)

Solider je selektivní systémový herbicid. Aplikuje se přímo na list od fáze viditelného prvního pravého listu řepy až do fáze úplného zapojení porostu.

Citlivé plevele: violka rolní, svízel přítula, laskavec ohnutý

Méně citlivé plevele: merlík bílý, heřmánkovec nevonný, ptačinec prostřední, řepka olejka-výdrol, kokoška pastuší tobolka

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Solider             Etiketa Solider