SPEKFREE (tebukonazol)

Spekfree je systemický postřikový fungicidní přípravek proti chorobám listů a klasů pšenice ozimé, ječmene jarního, ozimé a jarní řepky olejné. Obsahuje účinnou látku tebukonazol ze skupiny triazolových fungicidů. Účinná látka narušuje biosyntézu ergosterolu houbových patogenů. SPEKFREE se vyznačuje preventivní, kurativní a eradikativní účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhou dobu trvání účinku. Rychle se vstřebává do vegetativních částí rostlin (zejména akropetálně). V řepce olejné působí na fomovou hnilobu a hlízenku obecnou. Zároveň vykazuje vedlejší růstově-regulační efekt, který v případě podzimního použití omezuje vybíhání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení odolnosti řepky proti vyzimování. Jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání. V pšenici ozimé je kromě fuzariózy klasů účinný také proti rzím (rez pšeničná a rez plevová), padlí travnímu, braničnatce pšeničné, braničnatce plevové a dosahuje vedlejší účinnosti proti helmintosporióze  pšenice. V ječmeni jarním je účinný proti rzi ječné, hnědé skvrnitosti ječmene a dosahuje vedlejší účinnosti proti padlí travnímu a rynchosporiové skvrnitosti.

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list SPEKFREE            Etiketa SPEKFREE

Spekfree_CLP