Strupovitost jabloně

Z fungicidů do jabloní vám nabízíme dvě známé účinné látky. Jednou z nich je pyrimethanil 450 g/l v prodeji pod obchodním názvem BATALION 450 SC a druhou účinnou látkou je naše letošní novinka difenokonazol 250 g/l v prodeji pod obchodním názvem VIGOFUN 250 EC.

Oba tyto přípravky lze úspěšně použít na strupovitost jabloně.

Srupovitost jabloně

Dále máme rozšířenou registraci insekticidního přípraveku DELCAPS 050 CS, který lze použít do řepky olejky a obilnin a nově také proti mšicím na jabloních.

V našem portfoliu máme rovněž přípravek s účinnou látkou 1-methylcyklopropen pod obchodním názvem FRUITSMART 3,3 VP pro lepší uchování kvality plodů při skladování.

jabloň před květem