VIGOFUN 250 EC pro ochranu jabloní

Pro poslední fungicidní zásahy v ochraně jabloní nabízíme účinnou látku difenokonazol (250 g/l) pod obchodním názvem VIGOFUN 250 EC. Je registrován na strupovitost jabloně a padlí jabloňové v dávce 0,2 l/ha.

Pro likvidaci plevelů použijte totální herbicid s účinnou látkou glyphosát pod obchodním názvem BARBARIAN SUPER 360. Je povolen prozatím do konce roku 2018. Registrace do jádrovin a peckovin je v maximální dávce 5 l/ha, na běžné plevele pak v dávce 3 l/ha.

Srupovitost jabloně