Apis 200 SE (acetamiprid)

Apis 200 SE je systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů. Působí jako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Přípravek působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktnípožerový jed ve velmi nízkých dávkách. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců rozhodujících zemědělských plodin. Apis 200 SE je velmi flexibilní k vyšší teplotě během aplikace, v rostlině je rozváděn akropetálně (vzhůru, do nově narůstajících listů), nikoliv bazipetálně ke kořenům.

  • vhodný pro použití za vyšších teplot
  • účinný i proti rezistentním blýskáčkům
  • tekutá formulace
  • nevyžaduje klasifikaci na včely = bez ohlašovací povinnosti

OSR_květ_APIS

Řepka olejná

Krytonosec řepkový (Ceutorhynchus napi), krytonosec čtyřzubý (Ceutorhynchus quadridens), blýskáček řepkový (Meligethes aeneus), krytonosec šešulový (Ceutorhynchus obstrictus), bejlomorka kapustová (Dasyneura brassicae), dřepčík černý/černonohý (Phyllotreta atra/nigripes), krytonosec zelný (Ceutorhynchus pleurostigma), osenice polní (Agrotis segetum), pilatka řepková (Athalia rosae).

Jádroviny

Mšice jabloňová/jitrocelová (Aphis pomi/Dysaphis plantaginea), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum), obaleč jablečný (Cydia pomonella), pilatka jablečná (Haplocampa testudinea), zobonoska jablečná/ovocná (Coenorhinchus aequatus/Rhynchites bacchus), květopas jabloňový (Anthonomus pomorum).

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Apis 200 SE           Etiketa Apis 200 SE

Katalog přípravků do ovoce 2021

1 comment on “Apis 200 SE (acetamiprid)Add yours →

Comments are closed. You can not add new comments.