Tomáš Nechvíle
607 082 531
tomas.nechvile@innvigo.com

Radek Bubeník
602 297 831
radek.bubenik@innvigo.com

Milan Krátký
602 113 392
milan.kratky@innvigo.com

Pavla Jiříková
777 173 121
pavla.jirikova@innvigo.com

Roman Lesa
777 178 600
roman.lesa@innvigo.com

Marie Průchová
607 589 132
marie.pruchova@innvigo.com

Jolana Rabin 
777 176 565
jolana.rabin@innvigo.com

Petr Kopecký
777 067 650
petr.kopecky@innvigo.com

Marie Lunerová 
608 595 977
marie.lunerova@innvigo.com

Soňa Vrátná
777 305 336
sona.vratna@innvigo.com