Mapa_2018

Robert Schmiedl 
728 580 566
robert.schmiedl@innvigo.com

Milan Krátký
602 113 392
milan.kratky@innvigo.com

Pavla Jiříková
777 173 121
pavla.jirikova@innvigo.com

Karel Smola
777 042 728
karel.smola@innvigo.com

Jakub Drmla
777 176 565
jakub.drmla@innvigo.com

Milan Pardamec
777 363 450
milan.pardamec@innvigo.com

Petr Kopecký
777 067 650
petr.kopecky@innvigo.com

Marie Lunerová 
608 595 977
marie.lunerova@innvigo.com

Soňa Vrátná
777 305 336
sona.vratna@innvigo.com

Aleš Křivka
724 308 469
ales.krivka@innvigo.com