Bukat 500 SC (tebukonazol)

Bukat 500 SC je fungicid ve formě koncentrátu zahuštěné suspenze pro ředění vodou se systemickým účinkem k preventivní a kurativní aplikaci. Je určený k ochraně pšenice ozimé, tritikále ozimého, žitá ozimého a ječmene jarního proti chorobám.

BUKAT 500 SC je nově registrován do řepky – Rozhodnutí o rozšíření registrace do řepky.

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Bukat 500 SC            Etiketa Bukat 500 SC

Bukat_CLP

1 comment on “Bukat 500 SC (tebukonazol)Add yours →

Comments are closed. You can not add new comments.