Bukat 500 SC (tebukonazol)

Bukat 500 SC je fungicid ve formě koncentrátu zahuštěné suspenze pro ředění vodou se systemickým účinkem k preventivní a kurativní aplikaci. Je určený určený k ochraně pšenice ozimé, tritikale ozimého, žita ozimého, ječmene jarního a řepky ozimé proti houbovým chorobám.

BUKAT 500 SC je nově registrován pro podzimní ošetření řepky.

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Bukat 500 SC            Etiketa Bukat 500 SC

1 comment on “Bukat 500 SC (tebukonazol)Add yours →

Comments are closed. You can not add new comments.