Efector 360 CS (klomazon)

Efector 360 CS je herbicid proti jednoděložným a dvouděložným plevelům působící v řepce ozimé převážně v době jejich klíčení. Herbicidního efektu je dosaženo během 7 dnů od chvíle, kdy se plevel objeví.

Rychlost účinku závisí na fázi vývoje plevelů, na které se herbicid použije, na klimatických podmínkách – teplotě, vlhkosti vzduchu a na rychlosti růstu plevelů. Nejvyšší účinnost zaručuje použití přípravku proti mladým, intenzivně rostoucím plevelům.

Přípravek je v doporučených dávkách selektivní pro řepku ve fázi do tří dnů po výsevu. Přípravek lze použít na půdě všech typů, na které se pěstuje řepka.

Sucho ani dešťové srážky, které se vyskytnou v průběhu ošetření nebo krátce po něm, nesnižují přijímání přípravku ani nesnižují účinnost jeho působení.

Citlivé plevele, např.: svízel přítula, ptačinec prostřední, merlík bílý, heřmánkovec nevonný, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, kakost maličký

Méně citlivé plevele: violka rolní

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Efector 360 CS           Etiketa Efector 360 CS

Leták Metax 500 SC + Efector 360 CS