FruitSmart – zkušenosti jednoho z nejvýznamnějších pěstitelů a skladovatelů v ČR

JUDr. Tomáš Richtr, jednatel spol. EKOFRUKT Slaný spol. s r.o., nám sdělil svoje zkušenosti s použitím přípravku FruitSmart: „V loňském roce jsme poprvé vyzkoušeli při skladování jablek v řízené atmosféře přípravek FruitSmart. Věděli jsme, že ošetření jablek tímto přípravkem prodlužuje trvanlivost jablek po jejich vyskladnění, ale skutečnost předčila naše očekávání. Menší množství jablek jsme nechali po vyskladnění ze skladu s řízenou atmosférou pouze v chlazeném skladu a výsledky byly výborné. Jablka, zejména odrůd Red Delicius, Jonaprince a Golden Delicius byla i po třech měsících po vyskladnění ve výborné kondici. Neprojevovaly se na nich žádné vady ani měknutí dužiny. Proto přípravek FruitSmart chceme použít i v letošním roce a opět si ho budeme aplikovat sami.“

Potvrdil tak výsledky pokusů, které byly s přípravkem FruitSmart provedeny ve skladovacím období 2016 – 2017 ve VŠÚO Holovousy s.r.o. Z pokusů vyplývá, že 1-MCP významně prodlužuje skladovatelnost plodů. Všechny ošetřené varianty měly pevnější dužninu plodů a celkově lepší kvalitu oproti kontrolním variantám. Z celkového hodnocení vyplývá, že ekonomická efektivnost této aplikace je velmi vysoká a pro spotřebitele nepřináší žádná rizika.

FriutSmart Leaflet_cover