Investo 100 EC (chizalofop-P-ethyl)

Investo 100 EC je selektivní herbicid se systemickým účinkem. Je velmi rychle přijímán listy a následně se přemisťuje do kořenů a odnoží plevelů, kde způsobuje zbrzdění jejich růstu a vývoje.

Účinek přípravku na plevele se projevuje žloutnutím a následným usycháním nejmladších listů a je patrné po uplynutí asi 7 dnů od postřiku. Úplný efekt je patrný asi po 2-3 týdnech v závislosti na vývoji počasí.

Jednoleté plevele jsou na účinek přípravku nejcitlivější od fáze 2 listů do počátku odnožování, pýr plazivý ve fázi 4 – 6 listů.

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Investo 100 EC           Etiketa Investo 100 EC

Sugar beet