Regulato 300 SL (mepikvát chlorid)

Regulato 300 SL (ú.l. mepikvát chlorid 300 g/l) je přípravek ze skupiny regulátorů růstu a vývoje ve formě rozpustného koncentrátu, se systemickým účinkem pro prevenci nadměrného růstu plodin a pro zkrácení a zesílení lodyh v jarním období při pěstování řepky ozimé, pšenice ozimé a tritikale ozimého.

WW_ML_20180426_výstřižek

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Regulato 300 SL               Etiketa Regulato 300 SL

1 comment on “Regulato 300 SL (mepikvát chlorid)Add yours →

Comments are closed. You can not add new comments.