Skladování vybraných odrůd jablek v podmínkách ULO

pokusů VŠÚO Holovousy s.r.o., které byly s přípravkem FruitSmart provedeny ve skladovacím období 2016 – 2017, vyplývá, že 1-MCP významně prodlužuje skladovatelnost plodů. Všechny ošetřené varianty měly pevnější dužninu plodů a celkově lepší kvalitu oproti kontrolním variantám. Z celkového hodnocení vyplývá, že ekonomická efektivnost této aplikace je velmi vysoká a pro spotřebitele nepřináší žádná rizika.

Závěrečnou zprávu VŠÚO Holovousy s.r.o. naleznete zde: Skladování pro smluvní výzkum vybraných odrůd jablek v podmínkách ULO s ošetřením přípravky FruitSmart a SmartFresh (1-MCP) – závěrečná zpráva

Članek, který vyšel v časopisu Zahradnictví, zde: Změny kvalitativních parametrů u vybraných odrůd jablek skladovaných v podmínkách ULO při ošetření přípravky FruitSmart a SmartFresh (1-MCP)

Jablko