TREGUS 500 EC (trinexapak-ethyl)

TREGUS 500 EC je přípravek ze skupiny regulátorů růstu rostlin ve formě emulgovatelného koncentrátu. Přípravek se používá pro prevenci polehání pšenice ozimé, tritikale ozimého, žita, ječmene ozimého a ječmene jarního.

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list TREGUS 500 EC         Etiketa TREGUS 500 EC

TREGUS 500 EC – katalog