Tregus 500 EC (trinexapak-ethyl)

Tregus 500 EC je přípravek ze skupiny regulátorů růstu rostlin ve formě emulgovatelného koncentrátu. Přípravek se používá pro prevenci polehání pšenice ozimé, tritikale ozimého, žita, ječmene ozimého a ječmene jarního.

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Tregus 500 EC         Etiketa Tregus 500 EC

Tregus 500 EC – katalog