Tvrdost vody při přípravě postřikové kapaliny

Tvrdost vody je zásadním faktorem pro mísitelnost s ostatními přípravky a obecně pro rozpustnost a účinnost postřikové jíchy stejně tak jako pH vody. Tvrdá voda může způsobit problém se zhoršenou účinností některých přípravků např. vyblokováním iontů jako je Ca, Mg, Na, K, apod. Pro naše sulfonylmočoviny je vhodnější měkčí voda a kyselejší pH. Tvrdost vody lze úspěšně ovlivnit přidáním našeho smáčedla ADJUVINN k herbicidům i insekticidům. Zlepšuje přilnavost a penetraci účinné látky do listů.

Postřikovač_20170503_RS_2

Zajímavý článek, který řeší mj. toto téma, si můžete přečíst zde: https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/ochrana-obecne/priprava-postrikove-jichy-a-michani-pesticidu