Inventor 500 SC (napropamid)

Inventor 500 SC je selektivní herbicid se systemickým účinkem ve formě suspenzního koncentrátu, který je určen pro preemergentní herbicidní ošetření řepky ozimé či aplikace před setím.

Plevele citlivé: ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, opletka obecná, rmen rolní, merlík bílý, kakost maličký

Plevele méně citlivé: penízek rolní, chrpa polní, pumpava rozpuková

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Inventor 500 SC            Etiketa Inventor 500 SC

OSR_RS_20170920