Korekt 510 SL (ethefon)

Korekt 510 SL je přípravek ze skupiny regulátorů růstu. Způsobuje zkrácení a zpevnění stébel obilnin a tím předchází poléhání porostu. Použití přípravku usnadní sklizeň. Předchází ztrátám vzniklým následkem slabého vývoje a vzrůstu zrna.

Korekt_obilí

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list Korekt 510 SL             Etiketa Korekt 510 SL