LOS OVADOS 200 SE (acetamiprid)

Insekticid LOS OVADOS 200 SE působící systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců.

Bezpečnostní list LOS OVADOS 200 SE          Etiketa LOS OVADOS 200 SE

Katalog přípravků do ovoce 2021

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.