TIFF 040 OD (thifensulfuron-methyl)

TIFF 040 OD je herbicid do kukuřice se systémovým účinkem, je přijímán především listy. Přípravek zastavuje velmi rychle růst citlivých plevelů.

Plevele citlivé: chundelka metlice, sveřep bezbranný, jílek vytrvalý, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, hluchavka objímavá, ostrožka stračka, heřmánek nevonný, rozrazil břečťanolistý, svízel přítula, rmen rolní, řepka olejka – výdrol

Plevele méně citlivé: ptačinec žabinec, opletka obecná, violka rolní, svlačec (potlačuje)

Přípravek je povolen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list TIFF 040 OD            Etiketa TIFF 040 OD